CD-Einspielungen‎ > ‎

Begegnung mit Japan

Takashi Yoshimatsu (*1953) - Digital Bird Suite op.15 (1982) / Japanische Lieder von Kosaku Yamada / Tadashi Yanada / Kosaku Yamada / Minoru Kainuma
Mutsuo Sishido (*1929) - Suite Estampes 1959 für Flöte solo
Kazuo Fukushima (*1930) - Ekagra 1958 / Mei 1962 / Kadha Karuna 1962

Cornelia Thorspecken · Flöte und Altflöte
Cordula Hacke · Klavier